Araştırma: Uzun veya kısa adet döngüleri, atriyal fibrilasyon da dahil olmak üzere daha yüksek KVH riski ile bağlantılıdır

Aratrma Uzun veya ksa adet dngleri, atriyal fibrilasyon da dahil olmak zere daha yksek KVH riski ile balantldr

American Heart Association Dergisi'nde yeni bir araştırmaya göre, kısa veya uzun adet döngüsü olan kadınların kalp krizi veya AFib gibi KVH olaylarına sahip olma olasılığı daha yüksekti MEDİMAGAZİN - Amerikan Kalp Derneği'nin açık erişimli, hakemli dergisi Journal of the American Heart Association'da bugün yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 12 yıllık bir süre boyunca 58

000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, daha uzun veya daha kısa adet döngülerinin daha yüksek kardiyovasküler hastalık, kalp krizi veya atriyal fibrilasyon (AFib) gelişme riski ile ilişkili olduğu bulundu

Bir kadının üreme hayatı boyunca 22 ila 34 gün arasındaki döngü uzunluğu olarak tanımlanan düzenli adet döngüsü uzunluğu, hipotalamus, hipofiz bezi ve yumurtalıklar arasındaki bağlantılı hormon sistemlerinin normal işleyişini yansıtır ve genel sağlığın hayati bir göstergesidir

Düzensiz adet döngüleri yaygın bir endokrin bozukluğudur ve önceki araştırmalara göre kadınların yaklaşık %20'si uzun döngüler veya farklı uzunluklarda döngüler yaşamaktadır


Önceki araştırmalar düzensiz adet döngülerinin insülin direnci, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kronik enflamasyon ve polikistik over sendromu gibi çoklu kalp hastalığı risk faktörleriyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur

Diğer çalışmalar, adet döngüsündeki hormonal dalgalanmalar nedeniyle kadınların aritmi veya düzensiz kalp atışları açısından daha yüksek risk altında olduğunu ortaya koymuştur

58 bin kadının verileri incelendi Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi Nanfang Hastanesi'nde başhekim ve profesör olan kıdemli yazar Dr

Huijie Zhang, "Adet döngüsü özellikleri ile olumsuz kardiyovasküler sonuçlar arasındaki ilişki belirsizliğini koruyor


Batı ülkelerindeki kadınların %45'inin etkilendiği kalp hastalığının artan prevalansı ve buna bağlı ölüm oranı göz önüne alındığında, bu risk faktörlerinin araştırılmasına ihtiyaç vardır

" dedi

Araştırmacılar, kendi bildirdikleri adet döngüsü uzunluğunun kadınlarda genel kalp hastalığı ve spesifik kardiyovasküler olaylarla ilişkili olup olmadığını araştırmak için Birleşik Krallık Biobank'tan elde edilen verileri analiz etti

Birleşik Krallık Biyobankası, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti aracılığıyla bakım alan 500


000'den fazla yetişkinin sağlık bilgilerini içeren geniş bir veri tabanıdır - 2006'dan 2010'a kadar kayıtlıdır

Bu çalışma, çalışma döneminin başında ortalama yaşı 46 olan ve kardiyovasküler hastalığı bulunmayan 58

056 kadının sağlık verilerini içeriyordu

Sağlık verileri 2006-2010, 2012-2013 ve 2014 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen dört takip ziyareti aracılığıyla toplanmıştır


Çalışma başladığında menopozda olan katılımcılar hariç tutulmuştur

Çalışma döneminin sonu, bu analiz için mevcut olan sağlık verilerinin en son tarihi olan 30 Kasım 2020'dir

Adet döngüsü kısa veya uzun olan kadınlarda risk daha yüksek Medyan takip süresi olan 12 yıl boyunca, katılımcılar arasında koroner kalp hastalığı, kalp krizi, atriyal fibrilasyon, inme veya kalp yetmezliği dahil olmak üzere 1

600'den fazla kardiyovasküler olay kaydedilmiştir


Analizde şunlar bulunmuştur: Adet döngüsü 21 günden az veya 35 günden uzun olan kadınlarda, bu çalışmada 22 ila 34 gün olarak tanımlanan düzenli adet döngüsü uzunluğuna sahip kadınlara kıyasla %19 daha yüksek kalp hastalığı riski ve %40 daha yüksek atriyal fibrilasyon riski görülmüştür

Daha kısa adet döngüleri koroner kalp hastalığı, kalp krizi, atriyal fibrilasyon, inme ve kalp yetmezliği dahil olmak üzere KVH olayları açısından %29 daha yüksek riskle ilişkilendirilirken, daha uzun adet döngüleri normal uzunluktaki adet döngülerine kıyasla bu KVH olayları açısından %11 daha yüksek riskle ilişkilendirilmiştir

Daha kısa adet döngüleri, normal uzunluktaki adet döngülerine kıyasla %38 daha yüksek atriyal fibrilasyon riski ve daha uzun adet döngüleri %30 daha yüksek atriyal fibrilasyon riski ile ilişkilendirilmiştir


Tarih: s-18:1 -d31:5:2023x